Cognac y Brandy

HENNESSY V.S
Botella 314.2
Trago 30.7

REMY MARTIN X.O
Botella 1´566.2
Trago 130.6

HENNESSY V.S.O.P
Botella 486.2
Trago 40.5

CALVADOS
Botella 394.2
Trago 32.9

HENNESSY X.O
Botella 1´566.2
Trago 169.2

HENNESSY PARADIS IMPERIAL
Trago sencillo  765.1
Trago doble 1'530.1